Nhân viên

Home Nhân viên Nguyễn Thị Lương

Nguyễn Thị Lương

Nguyễn Thị Lương – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán. Bà có10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị tài chính cho các Công ty tại Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiên nay đang giữ chức vụ Trường phòng Tài chính – Kế toán tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam