Nhân viên

Home Nhân viên Dương Nhân Tài

Dương Nhân Tài

Dương Nhân Tài – Chirf Execative Offcer. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Quản trị kinh doanh tại  Mĩ trong vong 5 năm, 4 năm làm việc tại Railflex Hàn quốc. Hiện nay ông đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty TNHH Railflex Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh.