Nhân viên

Home Nhân viên Jearo Lee

Jearo Lee

Jearo Lee – Chirf Infomation Officer. Ông là Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Trường Cao học Thương mại.  Đại diện của RF  (Railflex) tại Hàn Quốc. Hiện nay làm giám đốc truyền thông tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam.