Nhân viên

Home Nhân viên Hoàng Thị Hương

Hoàng Thị Hương

 

Hoàng Hương- Quản lý kinh doanh khách hàng đại lý  khu vực Hà Nội. Phụ trách Quản lý và mở rộng mạng lưới bán hàng tại thị trường Hà Nội. Hoàng Hương tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân.