Nhân viên

Home Nhân viên Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

 

Nguyễn Thị Ngọc Thanh là Quản lý kinh doanh khách hàng Đại lý khu vực tỉnh. Ngọc Thanh bắt đầu vào làm việc tại Công ty TNHH TM& DV Hoàn Ngân vào năm 2015. Trước khi làm việc tại Công ty, Ngọc Thanh đã có 7 năm làm trong viện Nghiên cứu Định cư liên hiệp hội các nhà khoa học Việt Nam, 3 năm giữ chức vụ Giám đốc diều hành lĩnh vực truyền thông – Maketing. Ngọc Thanh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội.