Nhân viên

Home Nhân viên Vi Thị Nguyệt

Vi Thị Nguyệt

 Vi Thị Nguyệt – Trưởng phòng CSKH. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội, đã làm làm việc trong lĩnh vực văn hóa – xã hội trong thời gian 6 năm. Phụ trách lĩnh vực marketing, SEO, telesale tại Công ty.