Sản phẩm sàn nhựa

Xem danh sách những sản phẩm về sàn nhựa tại railflex

 
Sàn thể thao Y1
Mã SP : Y1

Sàn thể thao Y1

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân đá
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...

Sàn thể thao Y2
Mã SP : Y2

Sàn thể thao Y2

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân đá
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...

Sàn thể thao Y3
Mã SP : Y3

Sàn thể thao Y3

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân đá
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...

Sàn thể thao Y4
Mã SP : Y4

Sàn thể thao Y4

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân đá
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...

Sàn thể thao Y5
Mã SP : Y5

Sàn thể thao Y5

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân đá
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...

Sàn thể thao Y6
Mã SP : Y6

Sàn thể thao Y6

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân đá
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...

Sàn thể thao Y7
Mã SP : Y7

Sàn thể thao Y7

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân đá
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...

sàn thể thao y8
Mã SP : Y8

Sàn thể thao Y8

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân đá
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...

02433.522.669 - 0243.2004.990 Ms Phương: 0978.936.599