Sàn nhựa chuyên dụng

Sàn Thể Thao Y26
Mã SP : Y26

Sàn Thể Thao Y26

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân bề mặt da
Thành phần: 30% bột nhựa PVC,...

Sàn Thể Thao Y27
Mã SP : Y27

Sàn Thể Thao Y27

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân bề mặt da
Thành phần: 30% bột nhựa PVC,...

sàn thể thao 29
Mã SP : Y29

Sàn Thể Thao Y29

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân bề mặt da
Thành phần: 30% bột nhựa PVC,...

sàn thể thao y30
Mã SP : Y30

Sàn Thể Thao Y30

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân bề mặt da
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70%...

Sàn Thể Thao Y31
Mã SP : Y31

Sàn Thể Thao Y31

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân gỗ
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...

Sàn Thể Thao Y32
Mã SP : Y32

Sàn Thể Thao Y32

Kích thước: [15/20m]*1.8m*4.5/6.5/8.0mm
Bề mặt: Vân gỗ
Thành phần: 30% bột nhựa PVC, 70% bột...