Tin tức

Home Tin tức Thi công sàn nhựa tại Trường Quốc Tế IQ School

Thi công sàn nhựa tại Trường Quốc Tế IQ School

Chương trình giáo dục của trường mầm non IQ được tích hợp từ các ý tưởng, các học thuyết về giáo dục mầm non: Howard Gardner, Reggio Emilia và Toán (A+) nhằm tạo một môi trường học tập tốt nhất cho trẻ. Tại trường mầm non IQ, trẻ luôn được khuyến khích để thể hiện bản thân qua các phương thức khác nhau như ngôn ngữ, nghệ thuật, âm nhạc, vận động và trò chơi.

Một số hình ảnh thi công sàn nhựa hèm khóa RF422 tại Trường Quốc Tế IQ School

Thi công sàn nhựa tại Trường Quốc Tế IQ School

Sàn nhựa Trường Quốc Tế IQ School

thi công sàn nhựa hèm khóa RF422 tại Trường Quốc Tế IQ School

thi công sàn nhựa hèm khóa RF422 Trường Quốc Tế IQ School