Nhân viên

Home Nhân viên Đỗ Thị Mai Thương

Đỗ Thị Mai Thương

 

Đỗ Thị Mai Thương – Quản lý kinh doanh phụ trách Dự án. Phụ trách mở rộng thị trường và khai thác tất cả các Dự án trên toàn quốc. Mai Thương tốt nghiệp Đại học kiến trúc Hà Nội, đã có 5 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh, thực hiện thành công hơn 35 dự án trên toàn quốc.