Nhân viên

Home Nhân viên Đinh Thị Thúy Hương

Đinh Thị Thúy Hương

Đinh Thị Thúy Hương – Kế toán. Thúy Hương bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam từ năm 2017. Tốt nghiệp Học viện Tài chính, đã có 5 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Tài chính – Ké toán.